Vestergård

Vestergaard (revet ned i 50’erne)

Vestergård lå ved nuværende Herlev Bygade. Den var i familien Andersen’s eje i mere end 200 år frem til 1943. Nedrevet i 1950 ´erne, hvor den måtte vige for boligbyggeri. På dens jorder ligger nu boligkomplekserne ”Vestergården I og II”. Den sidste ejer var Oluf Andersen, der overtog gården i 1914. Det var en firelænget stråtækt gård på 30 tdr. land.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

error: Funktionen kan ikke udføres.