Toftegård

Toftegård (revet ned i 1947)

Toftegård blev i 1902 købt af seners sognerådsformand, gårdejer Jørgen Sørensen Bøgh. Ved hans død i 1924 førte hustruen Marie Bøgh gården videre. 1926 var gårdens areal på 39 ¾ ha, deraf ager 33 ¾, eng 5 ½ og have samt gårdsplads ½ ha. 1936 blev Herlev Hovedgade fra nuværende Bangs torv rettet ud til Herlev skole og vejføringen gik over Toftegårds jorder. 1937 frasolgt areal til Vilhelm Bang, der her den 1. Maj 1937 startede tømmerhandel og isenkram virksomhed. Januar 1947 blev gården revet ned for at give plads for boligbyggeri.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

error: Funktionen kan ikke udføres.