Gårde

Bymidten fra luften ca. 1959

Billedet er formentlig fra 1959, da man kan se, at Kobbervej og Kieselvej er nyetablerede samt Højgaard stadig findes klods op ad Kieselvej lige bag ved biografen.

Køllegård

Køllegård er beliggende på Hjortespringvej i bydelen Hjortespring.

Herlevs gårde

Efter udskiftningen i slutningen af 1700-tallet muliggjorde overgangen til selveje, at gårdejerne lettere kunne udstykke jorden og overdrage nye jordlodder ved arv eller salg, herunder til deres...

Kagsgård

Kagsgård (Nedbrændte i 1948) Kagsgaard (Kausholm) menes opført i 1756, og i 1766 kom den i slægten Andersens eje helt frem til 1949, hvor Herlev kommune købte jorden. Gårdens udstykning begyndte...

Højstensgård

Højstensgård Højstensgård, matr. Nr. 15 a Herlev . Købt 1917 af Ejner Pitzner. Tidligere ejer var ChristianAndersen. Gården var i 1926 på 34 ha og den lå overfor Herlev gadekær. Han solgte...

Højgård

Højgård Omtrent hvor Herlev Bio ligger i dag lå gården Højgård, hvis historie kan føres tilbage til det 1600. århundrede. Højgård, matr. Nr. 11a m.fl. blev i 1875 købt af L. Petersen. Tidligere...

Kilometergård

Kilometergården Kilometergård, matr. Nr. 8 m.fl. lå ved det nuværende Herlev torv og fik sit navn efter 10 kilometer pælen (til Københavns Rådhusplads), der stod lige uden for gården op ad...

Stationsgård

Stationsgård Stationsgård lå ved nuværende Herlev Hovedgade og Toggangen. Udstykket i 1928.

Herlevgård

Herlevgaard Herlevgård lå ved Herlev Bygade og Herlevgårdsvej. Den blev købt i 1925 af Edvard Petersen. Tidligere ejer var Harald Vanggaard. Gården havde dengang 91 td. Land, senere blev der...

Olesgård

Olesgård lå ved hjørnet af nuværende Herlevgårdsvej og Herlev Bygade. Gården blev nedrevet i 1957, og i en årrække var den hjemsted for husvilde. På arealet ligger i dag plejehjemmet Herlevgård...

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

error: Funktionen kan ikke udføres.