Hjulmandens Hus

Den 3. december 1810 sikrer hjulmageren Peder Hansen sig et stykke jord ved gadekæret i Herløv, og i 1814 opfører han et 8-fagshus med kakkelovn, nu kendt som “Hjulmandens Hus”.

Den 9. maj 1821 ansøger Peder Hansen Rentekammeret (nuværende Finansministeriet) om tilladelse til at opdele en grund syd for huset, målende 19 1/2 alen nord-syd og 36 alen øst-vest (ca. 390 m2). Rentekammeret godkender denne anmodning den 2. juni 1821, hvorefter der opføres et hus på grunden, som Peder Hansen sælger den 27. november 1822.

Dette hus har skiftende ejere og formodes sandsynligvis at være blevet nedrevet omkring 1890.

Den 21. juni 1846 erhverver mejerist Lars Nielsen, også kendt som “Flødekusken,” Hjulmandens Hus fra sine forældre for 150 rigsdaler, under betingelsen af, at forældrene kan bo i de fire fag i den vestlige del af huset så længe de lever.

Indtil 1945 skifter Hjulmandens Hus ejere flere gange. Den ene af de to lejligheder i huset er også udlejet i perioden.

Den 1. maj 1945 køber Herlev Kommune huset for 25.000 kroner, men sælger det igen i 1947 til Herlev Sogns Menighedsråd for 38.000 kroner. I 1968 køber Herlev Kommune huset tilbage for samme beløb, som det blev solgt til menighedsrådet.

I mange år fungerer huset som kontor og værksted for kommunens gartnere. I 1977 gennemgår Hjulmandens Hus en renovering. Efter renoveringen får pensionistforeningerne tilladelse til at servere kaffe og kage i lokalerne.

Tak til Bo Zabel

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

error: Funktionen kan ikke udføres.