Sagnet om kirken

Ifølge sagnet skyldes opførelsen af kirken en begivenhed, der involverede en brydebonde ved navn Matthis Jensen, der også var medejer af gårdens ejendele. Historien er dokumenteret fra 1453, hvor det fremgår, at Matthis Jensen ejede to gårde i Herlev.

Sagnet beretter, at lokalsamfundet plejede at deltage i gudstjenester i Gladsaxe Kirke. En tåget søndagsmorgen kunne de imidlertid ikke finde kirken, hvilket førte til, at de bad Gud om at give dem en kirke, der var mere tilgængelig. Den følgende nat viste en engel sig for Matthis Jensen og befalede ham at grave på det sted, hvor kirken nu står. Han skulle fortsætte, indtil han fandt et stålkors, som han skulle bruge som grundlag for et alter. Han blev truet med blindhed, hvis han nægtede.

Det er ubestrideligt, at Matthis Jensen spillede en rolle i opførelsen af kirken. Hans gravsten, der nu er placeret i kirkens våbenhus, bærer indskriften: “Her hviler Matthis Jensen, tidligere værge og grundlægger af denne kirke, sammen med sine to hustruer, Gyde og Christina, som døde i 1480”.

Kirken, en senmiddelalderlig bygning opført i gotisk stil, er indviet til Treenigheden. Undersøgelser har vist, at kirken, skib og kor, blev bygget med omkring 80 års mellemrum. Den ældre kirke fra omkring 1400 var en lille kullet kirke med et separat kor uden våbenhus.

I østgavlen af det nuværende kor er der en dekoration i sengotisk stil, der antyder, at det blev bygget omkring 1480. Det er sandsynligt, at denne ombygning er Matthis Jensens arbejde, hvilket er grunden til, at han omtales som kirken grundlægger i gravskriften.

Kirkens 500-års jubilæum blev besluttet fejret af menighedsrådet. Dette skete på trinitatis søndag, den 13. juni 1976, hvor dronning Margrethe og prins Henrik var blandt de inviterede gæster.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

error: Funktionen kan ikke udføres.