Herlev set fra oven i 1950

På toppen af billedet er Ringvej B 3 tydeligt synlig, mens Herlev Hovedgade skærer tværs gennem billedet.

Ved krydset mellem disse to veje kan man ane rundkørslen, og den opmærksomme observatør vil bemærke, at posthuset endnu ikke var blevet opført på dette tidspunkt.

Nederst til venstre i billedet er fodboldspillernes klubhus ved Engløbets fodboldbaner tydeligt synligt.

Længere op ad Engløbet ses Engskolen, som på det tidspunkt kun bestod af de såkaldte “Tyskerbarakker”, der lignede de barakker, hvor tyske flygtninge boede på Kløvermarken og andre steder i Danmark.

Ved Engløbets udmunding til Herlev Hovedgade på venstre side ses Martins gård, mens Herlev Brødfabrik ses overfor gården.

I bunden af billedet er det tydeligt at se den omfattende byggeaktivitet, der fandt sted i forbindelse med det kommende etagebyggeri på Gåseholmvej, som på billedet blot er en landevej, samt Sønderlundvej.

Midt i billedet yderst til højre ses Stumpedal, hvor byggepladsen til boligbyggeriet er i fuld gang.

På den modsatte side af dette byggeri ses Bangs Tømmergaard, hvor senere Bangs Torv byggeriet blev etableret.

Som det ses, er Hollywood-byggeriet langs Herlev Hovedgade allerede opført, og Byvænget, hvor Herlev Bladet har til huse, er også blevet bygget.

I midten af billedet ses kirken, og de diagonale stier langs gravene på kirkegården er tydeligt synlige.

Man kan se strækningen, der nu er kendt som Herlevgårdsvej, hvor Herlevgård ligger til højre for vejen, og Oles gård til venstre.

Hvis man retter blikket mod området, hvor biografen ligger i dag, vil man se gården på Højgård og til højre for den, Louiselund.

Oppe til højre i billedet ses Elverhøjkvarteret med grusgraven, som nu er Elverparken.

Modsat Byvænget på Herlev Bygade til venstre i billedet, lidt over midten, ligger Vestergården, og det er muligt at skimte Højbjergvej.

Engløbet fortsætter, og Herlev Skole kan ses længere henne i billedet.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

error: Funktionen kan ikke udføres.